Részvételi feltételek

A Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (Lizzard Outdoor) nem szolgáltató, semmilyen üzletszerű tevékenységet nem folytat, működése non-profit. Fiatalok vagyunk, akik fiataloknak és fiatalokkal szerveznek szabadtéri programokat, főleg gyalog és via ferrata túrákat. Nem szolgáltatásként végezzük a tevékenységünket, hanem egyszerűen szimpatikus embereket szeretnénk megismerni és együtt túrázni velük, hogy kialakulhasson egy nagyobb baráti társaság, akikkel könnyebb, gyorsabb és olcsóbb 1-1 hétvégi eseményt megszervezni. Éppen ezek miatt a Leguán Osztag Természetjáró Egyesület és az általa szervezett események nem tartoznak a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve a a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá sem. A keletkező eredményt (profitot) minden esetben az egyesület működésére, az egyesület céljainak elérésre fordítjuk!

Eseményeken való részvétel

 1. A jelentkezés az esemény részletes leírásánál található jelentkezési űrlap kitöltésével történik. A jelentkezési lapnak beérkezése után a jelentkezőt e-mail-ben értesítjük az esetleges jelentkezési díjak befizetésének módjáról és a szükséges teendőkről. Az eseményekre a jelentkezési határidő (ha másképp nem jelezzük) az azt megelőző 30. nap. Amennyiben addig nem történik meg a jelentkezés, illetve a szükséges díj befizetése a jelentkezés nem érvényes. A 30 napos jelentkezési határidő nem vonatkozik az egy napos belföldi túrákra és azokra az eseményekre, amelyeknél ezt külön jelezzük. Amennyiben egy eseményen a jelentkezési határidő lejárta után is maradnak szabad helyek, utólagos jelentkezést is elfogadunk, ezért érdemes az elérhetőségeink valamelyikén érdeklődni, az adott programmal kapcsolatban.
 2. Egyes túrákra, eseményekre jelentkezési díjat kell fizetni. Ez a túrák részleteinél a “mocskos anyagiak” bekezdés alatt van feltüntetve. A jelentkezési határidő utáni lemondás esetében a részvételi díjat nem vagy csak részben tudjuk visszaadni, mivel akkorra az már be lett fizetve a szállásra és/vagy az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra (buszjegy, repülőjegy, belépő stb.). A szervezés költségeibe beletartozhatnak a szervezők által bonyolított telefonhívások díjai, a helyi térképek, illetve szükséges eszközök beszerzése is, továbbá minden egyéb költség ami a szervezéssel jár.
 3. A résztvevők a részvételi szándék egyértelmű jelzésével és a részvételi díj megfizetésével elfogadják azt, hogy a jelentkezési határidő utáni lemondás esetén a részvételi díjat a szervezők nem kötelesek visszatéríteni.
 4. Az Egyesület által által szervezett eseményen mindenki és minden tekintetben kizárólag saját felelősségére vesz részt, így minden résztvevő előzetesen köteles felmérni, hogy az egészségi állapota, erőnléte, edzettsége megfelelő-e a szervezők által előzetesen becsült nehézségi szinthez. Az esemény résztvevői tudomásul veszik, hogy a szervezők által előzetesen jelzett nehézségi szint a szervezők becslésén (egy átlagos túrázó edzettségével számolva) alapszik, az nem feleltethető meg semmilyen nemzetközi, vagy hazai sztenderdnek vagy hivatalos besorolásnak, osztályozásnak.
 5. Az esemény résztvevői tudomásul veszik, hogy a szervezők nem feltétlenül rendelkeznek professzionális túraszervezési, elsősegély-nyújtási szakértelemmel, tapasztalattal, felelősségbiztosítással, illetve nem feltétlenül ismerik az adott esemény helyszínének, útvonalának terepviszonyait, földrajzi és éghajlati jellemzőit, illetve a potenciális veszélyforrásokat. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a szervezők (az általuk előzetesen vállalt utazás/étkezés/egyéb megszervezésén kívül) nem kötelesek túrafelszerelést, vagy a résztvevő által igényelt egyéb eszközt, speciális étrendet és egyéni szálláskörülményeket biztosítani.
 6. Egy-egy adott esemény résztvevői és a szervezők kölcsönösen együtt működnek, minden fontosabb információt megosztanak egymással ami az eseménnyel kapcsolatos.
 7. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmányokat minden résztvevőnek magának kell beszereznie. Az okmányok beszerzésének elmulasztásából és annak megfelelőségének hiányából eredő összes kárért mindenki saját magának tartozik felelősséggel. A résztvevő köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek őt terhelik. A poggyászok őrizetéről is mindenki magának gondoskodik. Az utazás során igénybe vett közlekedési eszközökön felejtett csomagokért nem vállalunk felelősséget.
 8. Az eseményekre minden esetben kötelező az eseménynek megfelelő (sport, extrémsport, stb.) utazásbiztosítás kötni, melyről a résztvevőnek kell gondoskodnia.
 9. Alacsony érdeklődésre, vagy rossz időjárási körülményekre való tekintettel a szervező módosíthatja, vagy

Felszerelések használata, bérlése

 1. A speciális felszerelést (klettersteig szett, kamásli, hótalp stb.) igénylő eseményekre, az ezekkel az eszközökkel nem rendelkező résztvevőknek a szervező, amennyiben arra módja van, segít a bérlésben.
 2. Az egyesület tagjai az egyesület tulajdonában lévő felszereléseket díjmentesen, vagy a felszerelés értékétől, illetve az adott tag rangjától függően egy jelképes összegért kölcsönözheti, használhatja.
 3. A bérelt felszerelésekért kaucióra a szervező nem tart igényt, a felszerelés sérülése, tönkremenetele esetén azonban a benne okozott kárt a résztvevő/használó téríti meg. Egyes felszerelések életvédelmi eszközök, ezért bármilyen nem várt esemény történik (karabiner leejtése, beleesés a ferrata kantárba), azt a résztvevő köteles jelezni a szervezőknek, mivel ebben az esetben a további használata baleset és/vagy életveszélyes lehet. A felszerelések használatából eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk!

Fényképek, videók készítése és közzététele

 1. Az egyesületi tagsággal nem rendelkező résztvevők az Egyesület által szervezett eseményeken történő részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményeken róluk készült fénykép és/vagy videófelvételeket a szervezők a résztvevő nevével együtt (annak bejelölésével, tag-elésével) feltöltsék az egyesület Facebook-oldalára, Instagramjára, illetve honlapjára (lásd például a „Lizzardier” menüpontot). A résztvevő kifejezett írásos kérésére természetesen a szervezők a felvételt nem teszik közzé, illetve a már közzétett felvételt eltávolítják.
 2. Az egyesület tagjai az egyesületbe történő felvételükkor nyilatkoztak a róluk készült felvételek közzétételeinek feltételeivel kapcsolatban. Az Egyesület köteles ezen nyilatkozatoknak megfelelően eljárni.