Részvételi feltételek (Házirend)

A házirend aktuális példánya, aláírással hitelesített formában letölthető innen: Dokumentumtár

A Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (Lizzard Outdoor; Egyesület) nem szolgáltató, semmilyen üzletszerű tevékenységet nem folytat, működése non-profit. Fiatalok vagyunk, akik fiataloknak és fiatalokkal szerveznek szabadtéri programokat, főleg gyalog és via ferrata túrákat. Nem szolgáltatásként végezzük a tevékenységünket, hanem egyszerűen szimpatikus embereket szeretnénk megismerni és együtt túrázni velük, hogy kialakulhasson egy nagyobb baráti társaság, akikkel könnyebb, gyorsabb és olcsóbb 1-1 hétvégi eseményt megszervezni. Éppen ezek miatt a Leguán Osztag Természetjáró Egyesület és az általa szervezett események nem tartoznak a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá sem. A keletkező eredményt (profitot) minden esetben az egyesület működésére, az egyesület céljainak elérésre fordítjuk!

I. Eseményeken való részvétel

 1. A jelentkezés az esemény részletes leírásánál található jelentkezési űrlap kitöltésével történik. A jelentkezési lapnak beérkezése után a jelentkezőt e-mail-ben értesítjük az esetleges jelentkezési díjak befizetésének módjáról és a szükséges teendőkről. Az eseményekre a jelentkezési határidő (ha másképp nem jelezzük) az azt megelőző 30. nap. Amennyiben addig nem történik meg a jelentkezés, illetve a szükséges díj befizetése a jelentkezés nem érvényes. A 30 napos jelentkezési határidő nem vonatkozik az egy napos belföldi túrákra és azokra az eseményekre, amelyeknél ezt külön jelezzük. Amennyiben egy eseményen a jelentkezési határidő lejárta után is maradnak szabad helyek, utólagos jelentkezést is elfogadunk, ezért érdemes az elérhetőségeink valamelyikén érdeklődni, az adott programmal kapcsolatban. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy egy adott eseményre a szervezők minimum résztvevői létszámot állapíthatnak meg, amely résztvevői létszám el nem érése esetén az esemény nem kerül megrendezésre.
 2. Egyes túrákra, eseményekre jelentkezési díjat kell fizetni. Ez a túrák részleteinél a “mocskos anyagiak” bekezdés alatt van feltüntetve. A jelentkezési határidő utáni lemondás esetében a részvételi díjat nem vagy csak részben tudjuk visszaadni, mivel akkorra az már be lett fizetve a szállásra és/vagy az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra (buszjegy, repülőjegy, belépő stb.). A szervezés költségeibe beletartozhatnak a szervezők által bonyolított telefonhívások díjai, a helyi térképek, illetve szükséges eszközök beszerzése is, továbbá minden egyéb költség ami a szervezéssel értelemszerűen együtt jár.
 3. A résztvevők a részvételi szándék egyértelmű jelzésével és a részvételi díj megfizetésével elfogadják azt, hogy a jelentkezési határidő utáni lemondás esetén a részvételi díjat a szervezők nem kötelesek visszatéríteni.
 4. Az Egyesület nem utazásszervező iroda, a szervezők nem végeznek utazásszervezést, nem tagjai utazásszervezéssel foglalkozó szervezetnek. A jelentkezési űrlap kitöltése, a Házirend elfogadása, valamint az esetleges részvételi díj megfizetése nem teremt utazásszervezésre utaló jogviszonyt a szervezők és a résztvevő között. A szervezők e tekintetben kizárólag a meghirdetett eseményen való részvétel lehetőségéről tájékoztatják a jelentkezőket, valamint a Házirend nyomán elősegítik a jelentkezőnek az eseményen való részvételét. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik, hogy ebből következően a szervezők felé semmilyen követeléssel nem élhetnek különösen, de nem kizárólag az esemény megszervezése, megrendezése, lebonyolítása, az eseménnyel kapcsolatos utazások körülményei és az esemény ár-érték aránya vonatkozásában.
 5. Az Egyesület által által szervezett eseményen (beleértve az esemény helyszínére való oda-, és visszautazást) mindenki és minden tekintetben kizárólag saját befolyásmentes elhatározásából, saját felelősségére, saját anyagi és egyéb kockázatára vesz részt, így minden résztvevő előzetesen köteles felmérni, hogy az egészségi állapota, erőnléte, edzettsége megfelelő-e a szervezők által előzetesen becsült nehézségi szinthez. Az esemény résztvevői tudomásul veszik, hogy a szervezők által előzetesen jelzett nehézségi szint a szervezők becslésén (egy átlagos túrázó edzettségével számolva) alapszik, az nem feleltethető meg semmilyen nemzetközi, vagy hazai sztenderdnek vagy hivatalos besorolásnak, osztályozásnak.
 6. Az esemény résztvevői tudomásul veszik, hogy a szervezők nem feltétlenül rendelkeznek professzionális túraszervezési, elsősegély-nyújtási szakértelemmel, tapasztalattal, felelősségbiztosítással, illetve nem feltétlenül ismerik az adott esemény helyszínének, útvonalának terepviszonyait, földrajzi és éghajlati jellemzőit, illetve a potenciális veszélyforrásokat.
 7. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik, hogy az esemény részletes leírásánál feltüntetett útvonalat, úticélokat a szervezők időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények (például útlezárások, terepviszonyok változása, vis maior stb.) miatt akár az eseményt megelőzően, akár az esemény során módosíthatják. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy az esemény iránti alacsony érdeklődés, valamint időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények miatt az eseményt a szervezők akár az eseményt megelőzően, akár az esemény során törölhetik. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik, hogy az esemény jelen pont szerint módosítása, vagy törlése esetén a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli és a részvételi díjat a szervezők nem kötelesek visszatéríteni. A szervezők az esemény módosításáról vagy törléséről késedelem nélkül tájékoztatják az esemény résztvevőit.
 8. Az eseményen résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a szervezők (az általuk előzetesen vállalt utazás/étkezés/egyéb megszervezésén kívül) nem kötelesek túrafelszerelést, vagy a résztvevő által igényelt egyéb eszközt, speciális étrendet és egyéni szálláskörülményeket biztosítani.
 9. Egy-egy adott esemény résztvevői és a szervezők kölcsönösen együtt működnek, minden fontosabb információt megosztanak egymással ami az eseménnyel kapcsolatos.
 10. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmányokat minden résztvevőnek magának kell beszereznie. Az okmányok beszerzésének elmulasztásából és annak megfelelőségének hiányából eredő összes kárért mindenki saját magának tartozik felelősséggel. A résztvevő köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek őt terhelik. A poggyászok őrizetéről is mindenki magának gondoskodik. Az utazás során igénybe vett közlekedési eszközökön felejtett csomagokért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 11. Az eseményekre minden esetben kötelező az eseménynek megfelelő (sport, extrémsport, stb.) utazás-, baleset-, poggyászbiztosítást kötni, melyről a résztvevőnek kell gondoskodnia. A biztosításra a szerződő biztosító szerződéses feltételei irányadók. Az eseményen résztevők tudomásul veszik, hogy az eseményen való részvétel önmagában nem jogosít semmilyen biztosítási jogviszonyra, a szervezők biztosítás nyújtásával nem foglalkoznak. Az utasbiztosítás megkötésének elmulasztásából eredő károkért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

II. Felszerelések használata, bérlése

 1. A speciális felszerelést (klettersteig szett, kamásli, hótalp stb.) igénylő eseményekre, az ezekkel az eszközökkel nem rendelkező résztvevőknek a szervező, amennyiben arra módja van, segít a bérlésben.
 2. Az egyesület tagjai az egyesület tulajdonában lévő felszereléseket díjmentesen, vagy a felszerelés értékétől, illetve az adott tag rangjától függően egy jelképes összegért kölcsönözheti, használhatja.
 3. A bérelt felszerelésekért kaucióra a szervező nem tart igényt, a felszerelés sérülése, tönkremenetele esetén azonban a benne okozott kárt a résztvevő/használó téríti meg. Egyes felszerelések életvédelmi eszközök, ezért bármilyen nem várt esemény történik (karabiner leejtése, beleesés a ferrata kantárba), azt a résztvevő köteles jelezni a szervezőknek, mivel ebben az esetben a további használata baleset és/vagy életveszélyes lehet. A felszerelések használatából eredő balesetekért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal!

III. Adatkezelési tájékoztató

 1. Az egyesületi tagsággal rendelkező, illetve nem rendelkező résztvevők az Egyesület által szervezett eseményeken történő részvételükkel – a jelenléti ív aláírásával – hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményeken róluk készült fénykép és/vagy videófelvételeket a szervezők a résztvevő nevével együtt (annak bejelölésével, tag-elésével) feltöltsék az Egyesület Facebook-oldalára, Instagramjára, illetve honlapjára (lásd például a „Lizzardier” menüpontot).
 2. Az eseményen a résztvevőkről (mint érintettekről) készült fénykép és/vagy videófelvételeket az Egyesület (mint adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
  • a) az adatkezelő adatai: Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (székhely: 1041 Budapest, Rózsa utca 59. III/9.; adószám: 18902622-1-41; e-mail: info@lizzard.hu; képviseli: Koczur Krisztián Richárd elnök).
  • b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés minden esetben a résztvevő előzetes, a Házirenden alapuló tájékoztatásán, önkéntes hozzájárulásán alapszik, amely hozzájárulást az esemény jelenléti ívének és/vagy a belépési nyilatkozat aláírásával adhat meg.
  • c) Az adatkezelés webhelyei: honlap (lizzard.hu); Facebook-oldal (facebook.com/lizzardoutdoor); Instagram-oldal (instagram.com/lizzardoutdoor).
  • d) Az adatkezelés célja: az Egyesület által szervezett események dokumentálása, ezáltal az Egyesület népszerűsítése.
  • e) Az adatkezelés időtartama: az érintett (kifejezett, írásos) kérelmére történő törlésig.
  • f) A kezelt adatok köre: név; e-mail cím; fénykép és/vagy videófelvétel. Az adatkezelő a résztvevő e-mail címét semmilyen körülmények között nem tünteti fel az adatkezelés webhelyein.
  • g) Az adatkezelő a résztvevő adatait harmadik személy részére nem továbbítja. Az internet globális jellege miatt a résztvevő adatait (név; fénykép és/vagy videófelvétel) az adatkezelés webhelyein (Facebook- és Instagram-oldalain) harmadik személyek is megismerhetik. A résztvevő kifejezett írásos kérésére az adatkezelő a felvételt nem teszi közzé, illetve a már közzétett felvételt eltávolítja.
  • h) A résztvevő jogai: tájékoztatás kérése a kezelt adatai állapotáról; adatváltozás bejelentése; a kezelt adatok zárolásának, törlésének kérelmezése. A résztvevő ezen jogait minden esetben a info@lizzard.hu e-mail címen jelezheti. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a résztvevőnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét csak abban az esetben vizsgálja és válaszolja meg, ha az a résztvevő által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha a résztvevő az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból a résztvevő személye egyértelműen beazonosítható). Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja és teljesíti a kérelemben foglaltakat.
  • i) A résztvevő jogorvoslati lehetőségei: a résztvevő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A résztvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 3. Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a Házirendet egyoldalúan bármikor módosítsa.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 17.