Részvételi feltételek (Házirend)

Fontos információk

 1. A Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (székhely: 1041 Budapest, Rózsa utca 59. 3//9.; nyilvántartási szám: 01-02-0016521; e-mail: info@lizzard.hu; más néven a Lizzard Outdoor) egy természetjárást népszerűsítő, túrákat és egyéb szabadidős programokat szervező közhasznú egyesület. A működés során (pl. tagdíjakból, pályázati forrásokból, SZJA 1% felajánlásokból, adományokból) keletkező profitot az egyesület működésére és működtetésére fordítjuk. Az általunk végzett közfeladatokat és az egyesület működésére vonatkozó szabályokat az Alapszabály tartalmazza, amely itt érhető el. A Lizzard Outdoor tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) és a Budapesti Természetbarát Sportszövetségnek.
 2. A Lizzard Outdoor nem utazásszervező iroda, a Lizzard Outdoor tagjai nem hivatásos túravezetők (oktatók) és nem feltétlenül rendelkeznek professzionális túraszervezési, elsősegély-nyújtási szakértelemmel, tapasztalattal, felelősségbiztosítással, illetve nem feltétlenül ismerik az adott program helyszínének, útvonalának terepviszonyait, földrajzi és éghajlati jellemzőit, illetve a potenciális veszélyforrásokat.
 3. A Lizzard Outdoor nem kínál, nem biztosít és nem közvetít utas-, baleset-, poggyász- vagy egyéb biztosítást. A Lizzard Outdoor nem tartozik felelősséggel a programon résztvevőt ért esetleges testi sérülésért, balesetért, vagyoni vagy egyéb kárért (pl. poggyász elvesztése), illetve a biztosítás megkötésének elmulasztásából eredő kárért. A programon való részvétel, a megfizetett részvételi díj, tagdíj, SZJA 1% felajánlás vagy adomány semmilyen biztosítási jogviszonyra nem jogosítja a résztvevőt.
 4. A Lizzard Outdoor programjain mindenki saját felelősségére, kockázatára és költségén vesz részt, amelynek feltétele a Részvételi Feltételek tudomásul vétele és betartása. A Lizzard Outdoor mint egyesület csak a honlapon meghirdetett programokon való részvétel lehetőségéről tájékoztatják a jelentkezőket, valamint az alábbiak szerint segítik a programon való részvételt.
 5. A Lizzard Outdoor minden esetben fenntartja a programváltoztatás (törlés) jogát, akár a programot megelőzően, akár közben.
 1. A résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a program megszervezése, lebonyolítása vagy törlése kapcsán. Programmódosításra, vagy -törlésre adhatnak okot pl. az alábbiak: minimális résztvevői létszám el nem érése, szervezési nehézségek, megváltozott nehézségi szint, hatósági korlátozások, időjárási körülmények, előre nem látható körülmények bekövetkezése.
 2. A résztvevő nem élhet igénnyel a program ár-érték arányával vagy egyébként a programmal kapcsolatos előzetes várakozásától való esetleges eltérés miatt, ideértve a részvételi díj visszatérítésének igényét is.
 3. A Részvételi Feltételek a programváltoztatás (törlés) esetén is megfelelően irányadók.
 1. A Lizzard Outdoor nem köteles az általa vállalt szervezésen (pl. utazás, szállás, étkezés) a résztvevő számára a programhoz szükséges feltételeket biztosítani (pl. szállás, speciális étrend, túrafelszerelés). A Lizzard Outdoor által a program előtt vagy során közölt információk (pl. menetrend, utazási lehetőségek [telekocsi-beosztás, menetrend szerinti járatok], várható időjárás, szükséges vagy hasznos felszerelések listája, szállásfelszereltség, helyi információk [bankautomata, közért fellelhetősége]) csak tájékoztatásul szolgálnak, az abban foglaltakra, illetve az abból levont következtetésekre nem lehet igény alapítani a Lizzard Outdoor-ral szemben.
 2. A Lizzard Outdoor fenntartja a jogot a Részvételi Feltételek bármikori, egyoldalú módosítására. Bármilyen kérdés, kérés esetén keress minket az Elérhetőségeink-en.
 3. Rövidítések:
 1. A „Lizzard Outdoor” alatt az egyesületen kívül megfelelően érteni kell annak tagjait és képviselőit, vezetőit, programszervezőit is.
 2. A „program” alatt a Lizzard Outdoor által szervezett olyan program értendő, amely a honlapon szerepel és amelyre jelentkezési űrlappal lehet jelentkezni (pl. gyalogtúra, via ferrata, kenutúra, rendezvénylátogatás, moziklub, csapatépítő, társasjátékozás stb.).
 3. A „honlap” alatt a lizzard.hu honlapon kívül értendők a Lizzard Outdoor által üzemeltetett közösségi médiafelületek is (pl. Facebook, Instagram, Youtube oldalak).
 4. A „GDPR” az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletét, a „Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti.

 

Részvétel a programokon

 1.  Általános tudnivalók
 1. A Részvételi Feltételek elfogadásával a jelentkező kijelenti, hogy a Részvételi Feltételekben foglaltakat előzetesen megismerte, megértette és elfogadta, továbbá kijelenti, hogy a programon való részvételhez szükséges feltételekkel (pl. erőnlét, egészségi állapot, készségek, anyagi források, úti okmányok, orvosi vagy egyéb igazolások, túrfelszerelés, kerékpáros túra esetén megfelelő felszerelés és KRESZ-ismeret stb.) rendelkezik.
 2. A résztvevő felelős azért, hogy a programon való részvétele kapcsán releváns információkról kellő időben tájékoztassa a programszervezőt (pl. ételallergia, egészségi állapot).
 3. Életkor: 18 év alatti jelentkező csak felnőtt kíséretében és felelősségére vehet részt a programon.
 4. Létszámlimit: A programra a Lizzard Outdoor alsó és/vagy felső létszámlimitet állapíthat meg. Ha a jelentkezők száma nem éri el az alsó limitet, a program nem kerül megrendezésre. Ha a jelentkezők száma eléri a felső limitet, a programon nem vehet részt több jelentkező.
 5. Egyéb limit: A Lizzard Outdoor fenntartja magának a jogot, hogy egyes programokat csak célzottan hirdessen meg, illetve a résztvevők kapcsán további korlátozásokat vagy feltételeket írjon elő (pl. magas szintű technikai tudás/terepismeret, extra biztosítás megléte, Lizzardier-ranghoz kötött részvétel, nem nyilvános program, kifejezetten családosoknak szóló program).
 6. Nehézségi szint: A program leírásánál jelzett nehézségi szint minden esetben a programszervező – a legmegfelelőbb időjárási és egyéb körülményeket feltételező – szubjektív becslésén alapul, az nem feleltethető meg jogszabályi előírásnak, hazai vagy nemzetközi sztenderdnek, besorolásnak. Az előzetesen jelzett nehézségi szint a tényleges időjárási és egyéb körülményektől (pl. útkorlátozások, terepviszonyok változása, természeti események), valamint a jelentkező felkészültségétől függően eltérő lehet a program során tapasztaltaktól.
 7. Jelentkezési határidő: A programra a jelentkezési határidő a programot megelőző 30. nap (kivéve az egynapos programokat, valamint ha másképp nem jelezzük). A jelentkezési határidő utáni jelentkezés akkor fogadható el, ha a programra maradnak még szabad helyek és a részvételi díj a programot megelőző 3 nappal megérkezik.
 8. Érvényes jelentkezés: A jelentkezés csak akkor fogadható el, ha (1) a jelentkezési határidőn belül megérkezik a jelentkezési lap, és (2) a részvételi díjat a jelentkezési lap elküldésétől számított 10 napon belül, de még a jelentkezési határidőn belül megfizetik (ha az adott program kapcsán van ilyen).
 1. Jelentkezés menete:
 1. A Lizzard Outdoor által szervezet programnak csak az a program minősül, amely a honlapon közzétételre került és/vagy amelyre az általunk rendszeresített jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Rövid (egy napos) programra eseti jelleggel a programszervező egyéb jelentkezési módot (pl. e-mailen) is elfogadhat.
 2. A programra minden esetben a meghirdetett esemény leírásánál található jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A jelentkezési lap beérkezése után a jelentkezőt e-mail-ben értesítjük az esetleges jelentkezési díjak befizetésének módjáról és a szükséges teendőkről.
 3. A Lizzard Outdoor nem vállal felelősséget a jelentkező által pontatlanul (pl. valótlanul, hiányosan, hibásan, tévesen, értelmezhetetlenül) megadott adatokból fakadó kárért, költségért vagy problémáért.
 1. Részvételi díj:
 1. A részvételi díj tartalma: erre utaló jelzés esetén a részvételi díj magában foglalja a szállásdíjat, a programhoz szükséges túrafelszerelés bérleti díját vagy költségét (pl. térkép, elsősegély-készlet), a helyi adókat, a belépődíjakat, valamint új tagok esetén az adott év tagdíját. A részvételi díj általában a programszervező által előzetesen kalkulált szervezési és lebonyolítási programköltségnek a résztvevőre vetített összegét jelenti. A részvételi díjat a programszervező jogosult megállapítani, függetlenül a jelentkező ismereteitől vagy értékítéletétől. A programszervező és -vezető nem fizet részvételi díjat.
 2. A részvételi díj nem foglalja magában pl. a biztosítási díjat, az utazási költséget, az étkezési költséget és költőpénzt, valamint a Lizzard Outdoor-ral vagy a résztvevővel szemben támasztott igény fedezetét. A több résztvevőt is érintő költséget az érintett résztvevők az egymás közötti megállapodásuk alapján rendezik (pl. autóval történő utazás esetén a benzinpénz, autópályamatrica díjának szétosztása azzal, hogy a sofőr nem köteles ilyen költséget viselni). A Lizzard Outdoor kizárja a felelősségét az ilyen jellegű költségelszámolásokból fakadó esetleges vitákra vonatkozóan.
 3. Visszatérítés: Érvényes jelentkezés visszamondása esetén a Lizzard Outdoor nem köteles visszatéríteni a részvételi díjat, függetlenül attól, hogy a visszamondás a jelentkezési határidő előtt vagy után történt.
 1. Magatartási szabályok a program során:
 1. A résztvevő felelős azért, hogy előzetesen tájékozódjon a program kapcsán irányadó jogszabályi, hatósági vagy egyéb helyi előírásokról. A résztvevő köteles ezeket a szabályokat a program során maradéktalanul betartani (pl. kötelező túrafelszerelés használata, közegészségügyi előírások, vám- és devizaszabályok, helyi adók és belépődíjak megfizetése, természetvédelmi előírások). A Lizzard Outdoor a résztvevő magatartásáért semmilyen esetben nem vállal felelősséget.
 2. Együttműködés, tájékoztatás, segítségnyújtás: A programszervező késedelem nélkül tájékoztatja a résztvevőt az esetleges programmódosulásról vagy -törlésről. A résztvevők a mind a programszervezővel, mind egymással kötelesek együttműködni és a programmal, valamint egymás biztonságával kapcsolatos információkat haladéktalanul megosztani (pl. betegség, rosszullét, allergia, idő előtti vagy külön utazás, szétváló csapattagok, erdész/vadőr/parkőr figyelmeztetése, autó műszaki hibája, veszélyhelyzet stb.). A tájékoztatás során abból a feltételezésből kell kiindulni, hogy a résztvevő által ismert információt a másik/többi résztvevő nem ismeri. Az együttműködés és az előzékeny segítségnyújtás elve alapján segíteni kell a másik résztvevőt (pl. nehezebb szakaszon fizikai segítségnyújtás, szükség esetén sátorhely megosztása, főzőedények kölcsönadása és tiszta állapotban visszaadása stb.).
 3. A kulturált csapatszellem jegyében a résztvevő köteles tiszteletben tartani a többi résztvevő szokását (pl. haladási tempó, program közbeni vagy esti pihenés, étkezés, alkoholfogyasztástól vagy dohányzástól való tartózkodás). A résztvevő továbbá köteles tiszteletben tartani a többi résztvevő magánszférához való jogát (pl. más résztvevőt is ábrázoló felvétel feltöltése az internetre előzetes hozzájárulással, jóízlést sértő felvétel elkészítésének mellőzése).
 1. Magatartási szabályok programon kívül:
 1. Tilos a Lizzard Outdoor honlapján és az egymással való kommunikáció során jogsértő, jóerkölcsbe vagy jóízlésbe ütköző, az emberi méltóságot sértő (diszkriminatív), valamint másokat zavaró, illetve egyébként kéretlen tartalom feltöltése/megosztása.
 2. Tilos a Lizzard Outdoor honlapja működésének, funkcióinak vagy az azokon tárolt adatoknak befolyásolása (pl. manipulálása, túlterhelése; jogsértő, kártékony adat, kód, vírus elhelyezése; adatbányászás végzése).
 3. Az egyesület képviseletére nem jogosult résztvevő köteles magát egyértelműen megkülönböztetni a Lizzard Outdoor-tól a másokkal folytatott privát úton, közösségi médiafelületen vagy nyilvánosan folytatott kommunikáció során. A Lizzard Outdoor egyesületi tevékenységének elismeréseként a résztvevő tartózkodik attól, hogy a Lizzard Outdoor által meghirdetett programmal azonos időben, hasonló tartalmú saját programot hirdessen.
 4. A résztvevő és a Lizzard Outdoor közötti esetleges vitát a felek konstruktív módon és kulturáltan, nyilvános üzengetés nélkül oldják meg.


A tagság és a Lizzardier pontverseny

 1. Belépés az egyesületbe: A Lizzard Outdoor programjain csak az egyesület tagjai vehetnek részt. A taggá válás feltétele a belépési nyilatkozat kitöltése és beküldése, az Alapszabály és a Részvételi Feltételek elfogadása, és a tagdíj befizetése. A taggá válás az egyesületi nyilvántartásba való bejegyzéssel történik.
 2. A tagság: A tagság feltételeiről és az azzal járó jogok és kötelezettségekről az Alapszabály V.-VII. fejezeteiben, valamint a honlapon találhatók további információk (pl. részvétel az egyesület munkájában, szavazati jog a közgyűlésen, az egyesület által beszerzett felszerelések ingyenes használata vagy kedvezményes bérlése). Az egyesületbe belépéssel a tag automatikusan a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tagjává is válik és jogosult lesz az ezzel járó kedvezményekre (pl. MTSZ kiadványok kedvezményes vásárlása, MTSZ pontok gyűjtése).
 3. Lizzardier pontverseny: A Lizzardier egy pontgyűjtő interaktív természetjáró szerepjáték, ahol az egyesület tagjai a programokon való részvétellel Lizzardier pontokat szereznek. A megszerzett pontokkal a Lizzardier ranglétrán egyre magasabb rangokat (és az azzal járó felvarrókat), továbbá az alaptagsági kedvezményeken felül további kedvezményeket lehet elnyerni. Az egyes rangokhoz kapcsolódó, valamint az aktuálisan elérhető kedvezményekről a honlapon található további tájékoztatás.
 1. A Lizzardier pontok csak az egyesület programjain való részvétellel szerezhetők és azok csak az egyesületi tagsággal kapcsolatban bírnak jelentőséggel, más szervezet vonatkozásában nem.
 2. A Lizzardier pontok készpénzre nem válthatók, valamint azok nem minősülnek pénzkövetelésnek, ezért az egyesület részéről fennálló követelés értékébe nem számíthatók be.
 3. Az egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a Lizzardier pontversenyt megszüntesse, felfüggessze, vagy az abban való részvételt, illetve az elérhető kedvezményeket korlátozza.
 1. Felszerelések bérlése és használata: Az egyesület 18. évet betöltött tagja az egyesület tulajdonában lévő felszerelést díjmentesen, vagy a felszerelés értékétől, illetve az adott tag rangjától függően egy jelképes összegért kölcsönözheti, használhatja.
 1. A felszerelés bérleti díját a honlapon írt időtartamra, időpontban és módon kell megfizetni. Eltérő tájékoztatás hiányában a felszerelés az egyesület székhelyén vehető fel és adható le. Bérleti időn túli leadás esetén az egyesület jogosult további (késedelmi) bérleti díjat felszámolni.
 2. A felszerelés mindenkori bérleti díja és az egyes felszerelések további bérlési feltételei a honlapon találhatók. A Lizzard Outdoor fenntartja a jogot a bérleti díjak és további bérlési feltételek megváltoztatására.
 3. A bérelt felszerelésért kauciót nem kell fizetni, azonban a felszerelésben bekövetkezett kárt, illetve az elveszett/megsemmisült felszerelés (alkatrész, tartozék) teljes árát a felszerelést bérlő tagnak kell megfizetnie (függetlenül attól, hogy a kár neki felróható-e).
 4. A felszerelés használata során észlelt hibát vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használattal nem összeegyeztethető jelenséget a felszerelést
  használó köteles haladéktalanul jelezni a programszervezőnek. Az egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a kibérelt felszerelés további használatát megtiltsa, amely esetre a Lizzard Outdoor nem köteles visszatéríteni a bérleti díjat.
 5. A felszerelést a tag vagy más saját felelősségre használja. A felszerelés állapotáért, megfelelőségéért, illetve az annak használatából eredő balesetért vagy kárért a Lizzard Outdoor semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Pénzügyek

 1. Tagdíj: Az egyesület éves tagdíja 5000 Ft, amely a honlapon található módokon fizethető meg az egyesület részére egy összegben, készpénzben vagy banki átutalással, minden év január 30. napjáig. Év közbeni taggá válás esetén is a teljes évre szóló tagdíjat kell megfizetni. A tagdíjról az Alapszabály IV. fejezetében, valamint a honlapon találhatók további információk. A tagdíjak jellemzően a következő kiadásokat fedezik: egyesületi adminisztrációs költségek (pl. könyvelés, banki költségek, számlázó program), honlap fenntartás és karbantartás, szövetségi tagdíjak befizetése, túrafelszerelések és eszközök beszerzése (pl. via ferrata szettek, kamáslik, fejlámpák, hótalpak, sátrak).
 2. SZJA 1% és adomány: Bárki jogosult felajánlani a személyi jövedelemadója 1%-át a Lizzard Outdoor részére, vagy adománnyal támogatni az egyesület munkáját. Ezekről a támogatási formákról a honlapon található további tájékoztatás.

 

Adatkezelési tájékoztató (az egyesületi tagok személyes adatainak kezeléséről)

 1. Adatkezelő: a tag személyes adatainak kezelését a Lizzard Outdoor mint adatkezelő végzi.
 2. Tagság nyilvántartása:
Adatkezelési cél: az egyesület tagjainak nyilvántartása
Adatkezelési jogalap: jogi kötelezettség teljesítése [ld. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontját]: a tagok személyes adatait a Ptk. 3:67. § nyomán kötelező kezelni az egyesületbe belépés (tagsági jogviszony keletkezése) érdekében
Kezelt személyes adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím
Adatkezelési időtartam: a tagság vagy az egyesület megszűnéséig
Adatfeldolgozó: a tagdíjat Láng Tamás egyéni vállalkozó (2066 Szár, Vértes utca 25.) könyveli
 1. Programszervezés:
Adatkezelési cél: az egyesületi programokon való részvétel regisztrálása
Adatkezelési jogalap: a jelentkező hozzájárulása [ld. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontját]: a hozzájárulást a jelentkező a programra jelentkezéssel adja meg
Kezelt személyes adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, vészhelyzet esetén értesítendő személy neve és telefonszáma
Adatkezelési időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozó: a részvételi díjat Láng Tamás egyéni vállalkozó (2066 Szár, Vértes utca 25.) könyveli
 1. Lizzardier pontverseny:
Adatkezelési cél: a Lizzardier pontversenyen résztvevő pontszámának, rangjelzésének és a teljesített túrák számának nyilvántartása
Adatkezelési jogalap: a jelentkező hozzájárulása (amelyet az egyesületbe történő belépés során adhat meg)
Kezelt személyes adatok: név, pontszám, rangjelzés, teljesített túrák száma
Adatkezelési időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a Lizzardier pontverseny megszűnéséig vagy a tagság/egyesület megszűnéséig
 1. Felszerelések bérlése:
Adatkezelési cél: az egyesületi felszerelések bérbeadása tagok részére
Adatkezelési jogalap: a (bérleti) szerződés teljesítése [ld. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját]
Kezelt személyes adatok: név, kapcsolattartási adatok, bérelt felszerelés leírása
Adatkezelési időtartam: bérleti időtartam vége, kárigény esetén az igényérvényesítés végéig
 1. Egyesületi hírlevél:
Adatkezelési cél: egyesületi hírekkel és programokkal kapcsolatos e-mail küldése
Adatkezelési jogalap: a feliratkozó hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: e-mail cím, keresztnév
Adatkezelési időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) vagy a tagság/egyesület megszűnéséig
Adatfeldolgozó: a hírlevelet a MailChimp-pel küldjük
 1. Élménybeszámolók:
Adatkezelési cél: a programról a tag által készített élménybeszámoló közzététele a honlapon
Adatkezelési jogalap: a tag hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: a tag által megosztott személyes adatok (pl. név, fotó)
Adatkezelési időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a honlap megszűnéséig
 1. Érintetti jogok: az itt felsorolt jogokat a tag az egyesületnek küldött e-mail útján gyakorolhatja. Az egyesület a kérelem teljesítését megelőzően a kérelmező személyazonossága megállapítása érdekében további információkat kérhet, továbbá megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha annak akadálya van (pl. technikai akadály, titoktartási vagy adatmegőrzési kötelezettség).
 1. Hozzájárulás visszavonása: A tag bármikor, ingyenesen és feltétel nélkül visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását akkor, ha az adatkezelésnek a hozzájárulás a jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 2. Tájékoztatás kérése: A tag tájékoztatást kérhet az adatkezelés részleteiről (pl. az egyesület milyen személyes adatokat, milyen célból és meddig kezel, és azokat kiknek továbbítja).
 3. Adatok helyesbítése: A tag kérheti a személyes adatai pontosítását/helyesbítését vagy kiegészítését.
 4. Adattörlés: A tag kérheti, hogy az egyesület törölje a tag valamelyik vagy akár az összes személyes adatát. Az egyesület akkor is törli a tag személyes adatait, ha pl. az adatkezelésnek megszűnt a jogalapja vagy az időtartama vagy, ha az adattörlést jogszabály írja elő.
 5. Adatkezelés korlátozása: A tag akkor kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha szerinte azok nem pontosak vagy az adatkezelés nem jogszerű, vagy ha tiltakozik az adatkezelés ellen.
 6. Adathordozás: A tag kérheti, hogy az egyesület elektronikusan továbbítsa a tagnak azokat a személyes adatait, amelyeket az egyesület a „szerződés teljesítése”, vagy „hozzájárulás” jogalapon kezel.
 7. Panasztétel: A tag jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410), ha úgy ítéli meg, hogy az egyesület megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.
 8. Bírósághoz fordulás: A tag (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az egyesület az adatkezelés során megsértette a tag jogait. A bírósági eljárásról további információk a birosag.hu honlapról szerezhetők.


Egyéb tudnivalók

 1. Szellemi tulajdon védelme: A résztvevő köteles a Lizzard Outdoor szellemi tulajdonára vonatkozó minden jogát tiszteletben tartani. „Szellemi tulajdon”-nak minősül a Lizzard Outdoor-t megillető és (iparjogi- vagy szerzői jogi) védelemben részesíthető bármely mű, függetlenül annak adathordozójától és attól, hogy a jogi védelem ezeken ténylegesen fennáll-e (pl. a honlapon közzétett leírás, cikk, grafika, videó; logó, szlogen).
 2. Honlap: A honlapon közzétett információk (pl. GYIK, Tudástár, Térképgyűjtemény, MTSZ Túranapló, Élményblog) kizárólag tájékoztatásul és illusztrációként szolgálnak, azok nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, ajánlásnak, tanácsadásnak és semmilyen jogcímen nem képezhetik alapját a Lizzard Outdoor-ral szembeni igénynek. A Lizzard Outdoor nem felel olyan tartalomért, amely a honlapról hiperlinken keresztül érhető el. A Lizzard Outdoor nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a honlap használata során a résztvevőt adatvesztés, kár vagy egyéb hátrány éri.
 3. Kapcsolattartás: A Lizzard Outdoor-ral az Elérhetőségeink alatti csatornákon lehet kapcsolatot tartani. A részünkre küldött e-mail (Facebook-, Instagram-üzenet) az olvasási igazolás szerinti időpontban, ilyen hiányában a küldéstől számított 72 óra elteltével számít kézbesítettnek. A Lizzard Outdoor nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a résztvevőnek küldött (pl. a program törléséről szóló) üzenet rajtunk kívül álló okból nem, vagy nem megfelelően kerül kézbesítésre (pl. a címzett e-mail fiókja telített, elérhetetlen, vagy az üzenetet spamként azonosítják).