Adatkezelési nyilatkozat

Hírlevélre történő feliratkozásodat vagy a Facebook alkalmazásaink elfogadását követően email-címedet nem adjuk ki harmadik félnek, soha, semmilyen körülmények között. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. A hírlevélről való leiratkozást követően több olyan emailt nem kapsz tőlünk, ami programokra, utakra, kedvezményekre hívja föl a figyelmet.

Az adataid háromféle módon kerülhetnek hozzánk: hírlevélre való feliratkozással, tagságoddal, Facebook oldalunk kedvelésével. A hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz az abban található linkkel, vagy akár úgy is, hogy jelzed nekünk a leiratkozási szándékod és mi törlünk a levelező listáról. Az egyesületi tagok adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk, ahhoz az egyesület vezetőségén kívül senki más nem fér hozzá!

Hivatalosabban

A(z) Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület) online hírlevél-küldési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók, illetve az egyesület tagjainak adatait, kizárólag az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Egyesület minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Koczur Krisztián Richárd, az Egyesület elnöke
– Esemény szervezéssel kapcsolatban a kommunikációt megkönnyítendő elektronikus levelezésekkor minden résztvevő e-mail címe kölcsönösen és láthatóan szerepelhet a címzettek között.

A felhasználó kérelmezheti az Egyesületnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. A felhasználó a kapott hírlevelek láblécében található “Unsubscribe” feliratú linkkel önmaga is bármikor törölheti saját magát a hírlevélről. Ebben az esetben a Mailchimp rendszere azonnal eltávolítja a felhasználó adatait az adatbázisból.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.