Jogi nyilatkozat

 1. A jelen lizzard.kocz.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Leguán Osztag Természetjáró Egyesület (Székhelye: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. III/9., telefonszáma: +36 20 396 10 21 e-mail címe: lizzard@kocz.hu) továbbiakban, mint: „Egyesület”). A jelen Weboldal látogatója, használója a Felhasználó (továbbiakban, mint: „Felhasználó”).
 2. A jelen Weboldalon szereplő árak, ajánlatok, információk, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, céljuk az érdeklődés felkeltése, a véletlen elírás jogát fenntartjuk. Az érdeklődők, felhasználók, leendő és jelenlegi tagjaink a Weboldalt kizárólag a saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelősséget olyan kárért, amely elírásból, helytelen tartalomból ered.
 3. Felhívjuk az Felhasználó figyelmét arra, hogy egyéb, az utazással kapcsolatos szervezetek (például: szálláshelyek, utazási irodák, közlekedési társaságok) szolgáltatásait is igénybe vesszük, így nem vállalunk felelősséget ezen szolgáltatások és árak elérhetőségéért, vagy a megjelölt árak változatlanságáért.
 4. A Weboldalon úgynevezett hyperlinket (más szervezetek, személyek által elhelyezett tartalmakra és weboldalakra mutató linkek) helyezhetünk el. Az ilyen oldalakon található tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezen oldalakat a Felhasználó a saját kockázatára látogatja, így nem vállalunk felelősséget az ilyen oldalak tartalmának használatából eredő esetleges károkért,vagy elmaradt haszonért.
 5. A Weboldalon az egyes tartalmak alatt hozzászólási lehetőséget működtetünk (a továbbiakban, mint: „Komment-rendszer”). Az Egyesület a Komment-rendszerben a Felhasználók által közzétett véleményekért, hozzászólásokért, tartalomért, információkért nem vállal felelősséget. A Komment-rendszerben megjelenő tartalom valóságtartalmával, megfelelőségével kapcsolatban az Egyesület ellenőrzést nem végez és nem vállal felelősséget. A Komment-rendszert a felhasználók a saját felelősségükre használhatják, az Egyesület nem vállal felelősséget a Komment-rendszerben megjelenő véleményekből, vagy a megjelenő tartalmakból eredő esetleges károk miatt.
 6. A Felhasználók számára a Komment-rendszerben tilos olyan vélemény, vagy tartalom közzététele, amely sérti Magyarország hatályos törvényeit, így különösen, amely a hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütközik, vagy amely sérti más személyek személyhez fűződő jogait. A Komment-rendszer reklám- illetve marketingtevékenységre nem használható. Az Egyesüket jogosult a Komment-rendszerből véleményeket, hozzászólásokat, tartalmakat eltávolítani, illetve jogosult felhasználók regisztrációját megszüntetni, amennyiben a felhasználók megsértik a jelen Jogi Nyilatkozatban meghatározottakat, a moderálási alapelveket, vagy a hatályos jogszabályokat, így különösen, amennyiben a Büntető Törvénykönyvben foglalt tényállás kerül megvalósításra, vagy amennyiben az adott hozzászólás, vagy tartalom sérti más személyek személyhez fűződő jogait.
 7. A Komment-rendszer használata során a Felhasználó hozzászólása megtételével lemond a hozzászólásával összefüggésben valamennyi szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jogáról. A Komment-rendszerben elhangzott vélemények és a közzétett tartalmak nyilvánossághoz való közvetítésének joga a hozzászólás vagy a tartalom elküldését követően átszállnak az Egyesületre, és bármilyen formában történő újraközlésük, az Egyesület előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. A felhasználó a fentiektől függetlenül saját hozzászólását, vagy a saját maga által feltöltött tartalmat a továbbiakban is szabadon felhasználhatja.
 8. Az Egyesület a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva kezeli. A személyes adatok kezelését az Egyesület a Weboldalon található adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint végzi. A felhasználó a személyes adatai megadásakor köteles a valóságnak megfelelő, pontos adatait megadni. Amennyiben ennek Felhasználó nem tesz eleget, úgy az Egyesület jogosult a Felhasználó regisztrációját megszüntetni.
 9. A Weboldalon megjelenő grafikai és tartalmi elemek szerzői jogvédelem alá esnek. A szerzői jog jogosultja az Egyesület. Az Egyesültet illeti minden jog a Weboldal bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatban. Az Egyesület szellemi tulajdonhoz fűződő jogai megsértése esetén polgári- és büntetőjogi jogi lépéseket tesz.
 10. Felhasználó abban az esetben használhatja a jelen Weboldalt, amennyiben Felhasználó előzetesen megismeri és elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat. A Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat és feltételeket teljes egészében megismerte, és ezt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Egyesület bármikor megszüntetheti a Weblaphoz történő hozzáférését, amennyiben a Felhasználó megsérti a Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat, vagy amennyiben a Felhasználó a Magyarországon hatályos jogszabályokat megsérti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Egyesület bármikor módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot, amely módosítás a Felhasználóra nézve a weboldal első használatakor kötelező érvényűvé válik.
 11. Jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog az irányadó. Az esetleges jogviták esetére a Szolgáltató és a Felhasználó a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.